Projektant/Architekt IT

Miejsce pracy: Rzeszów

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Współpraca z użytkownikami biznesowymi przy zbieraniu i analizie wymagań dotyczących danych umieszczonych w nowym rozwiązaniu; ustalanie ogólnych zadań i koncepcji biznesowych.
 • Analiza procesów biznesowych, wymagań i wykonalności prac
 • Przygotowywanie specyfikacji technicznych dla nowych rozwiązań.
 • Projektowanie aplikacji i systemów
 • Współpraca w opracowywaniu nowych rozwiązań i obieraniu kierunków rozwojowych.
 • opracowywanie architektury rozwoju i integracji systemów IT,
 • opracowywanie planów i roadmap rozwoju systemów informatycznych dla obszarów biznesowych,
 • aktualizowanie repozytorium architektonicznego w zakresie opracowywanych rozwiązań,
 • tworzenie dokumentacji technicznej projektowanych rozwiązań,
 • wspieranie i doradztwo biznesowe w definiowaniu inicjatyw i projektów,
 • analiza i ocena rozwiązań rynkowych i ich przydatności dla organizacji,
 • tworzenie standardów pracy dla architektów rozwiązania i architektów systemowych,
 • monitorowanie zmian w systemach pod kątem zgodności z wypracowaną architekturą docelową i standardami,
 • pełnienie roli architekta IT w wybranych projektach / programach: projektowanie, planowanie, wspieranie wykonania rozwiązań informatycznych,
 • wspieranie kierowników projektów w planowaniu, wycenie, realizacji i zarządzaniu zmianą.

Wiedza wymagana na stanowisku pracy:

 • Znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Znajomość architektury aplikacji webowych
 • Podstawowa znajomość technologii mobilnych
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją
 • znajomość technologii i rozwiązań rynkowych,
 • umiejętność modelowania i projektowania architektury systemów IT,
 • umiejętność modelowania i zarządzania danymi podstawowymi,
 • znajomość języków modelowania i projektowania architektury biznesowej (UML lub BPMN),

Czego od Ciebie będziemy oczekiwać:

 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • bardzo dobrej organizacji pracy, w tym terminowości i sprawności realizacji zadań
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją
 • doświadczenia w pracy z klientami
 • doświadczenia w programowaniu i wykorzystaniu wzorców projektowych
 • sumienności i rzetelności

Co Tobie oferujemy:

 • Ciekawą pracę w młodym ale doświadczonym zespole
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Możliwość rozwoju zawodowego (określenie indywidualnej ścieżki kariery)
 • Poznawanie najnowszych technologii rynku IT (dostęp do najnowszego sprzętu i aplikacji)
 • Wynagrodzenie adekwatne do włożonej pracy i jej efektów
 • Dostęp do produktów i usług Firmy po preferencyjnych cenach (abonament telefoniczny, dostęp do Internetu i telewizji, sprzęt komputerowy)

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać z tytułem Inżynier wsparcia na adres: kariera@zetorzeszow.pl

Dokumenty powinny zawierać klauzulę:
Stosownie do art. 6 pkt.1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 55, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Administratorem danych osobowych jest ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do momentu jej zakończenia lub cofnięcia zgody.

Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).