Programista PHP/ Fullstack Developer

Programista PHP/ Fullstack Developer

Miejsce pracy: Rzeszów

Wymagania

 • Bardzo dobra znajomość PHP 7 (OOP)
 • Znajomość zagadnień programowania obiektowego
 • Doświadczenie w pracy z RESTful API oraz praktyczna znajomość JSON, REST
 • Znajomość HTML5, CSS, JS, jQuery
 • Zdolności analityczne
 • Znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania
 • Dobra znajomość relacyjnych baz danych
 • Znajomość obsługi phpMyAdmin/pgAdmin
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętność estymacji czasu pracy i realizacji wyznaczonych zadań
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Duża chęć rozwoju, łatwość przyswajania wiedzy

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy z przynajmniej jednym frameworkiem PHP (najlepiej LARAVEL)
 • znajomość Bootstrap 4/3,
 • Znajomość JavaScript i AJAX (w szczególności Vue.js)

Co Tobie oferujemy:

 • Ciekawą pracę w młodym ale doświadczonym zespole
 • Szkolenia specjalistyczne (certyfikacje + egzamin)
 • Możliwość rozwoju zawodowego (określenie indywidualnej ścieżki kariery)
 • Poznawanie najnowszych technologii rynku IT (dostęp do najnowszego sprzętu i aplikacji)
 • Wynagrodzenie adekwatne do włożonej pracy i jej efektów
 • Pakiet socjalny (dopłaty do wycieczek, wyjazdy integracyjne, dopłata do okularów, paczki dla dzieci, świąteczne dodatki do pensji, pożyczki ze środków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, dodatkowe ubezpieczenie)
 • Dofinansowanie karty MultiSport

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać z tytułem Programista PHP na adres: kariera@zetorzeszow.pl

Dokumenty powinny zawierać klauzulę:
Stosownie do art. 6 pkt.1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 55, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Administratorem danych osobowych jest ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do momentu jej zakończenia lub cofnięcia zgody.

Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).