Inżynier systemów

Inżynier systemów

Miejsce pracy: Rzeszów

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • bieżąca obsługa klientów
 • nadzór i monitorowanie usług
 • wsparcie dla procesów programowanie oraz wdrażanie oprogramowania
 • uczestnictwo w pracach projektowych i wdrożeniowych infrastruktury technicznej
 • rozwiązywanie problemów sieciowych i serwerowych
 • utrzymanie infrastruktury serwerowej
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej

Czego od Ciebie będziemy oczekiwać:

 • wyższego wykształcenia o profilu informatycznym
 • przynajmniej 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • umiejętności tworzenia i pracy z dokumentacją
 • znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodne korzystanie z dokumentacji
 • prawa jazdy kat.B
 • sumienności, samodzielności, i stanowczości w realizacji powierzonych obowiązków

oraz wiedzy z co najmniej 3 poniższych obszarów:

 • znajomość systemu operacyjnego Linux (ze szczególnym uwzględnieniem Debian / CentOS / RedHat)
 • dobra znajomość: Apache, MySQL, DNS, Zimbra, DirectAdmin, NFS, LVM, Microsoft Exchange
 • znajomość zagadnień związanych z monitorowaniem sieci i serwerów (Nagios, Zabbix)
 • znajomość systemu operacyjnego Windows Server 2008 / 2012 / 2016
 • dobra znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją (VMware, Hyper-V)

Co Tobie oferujemy:

 • Ciekawą pracę w młodym ale doświadczonym zespole
 • Szkolenia specjalistyczne (certyfikacje + egzamin)
 • Możliwość rozwoju zawodowego (określenie indywidualnej ścieżki kariery)
 • Poznawanie najnowszych technologii rynku IT (dostęp do najnowszego sprzętu i aplikacji)
 • Wynagrodzenie adekwatne do włożonej pracy i jej efektów
 • Pakiet socjalny (dopłaty do wycieczek, wyjazdy integracyjne, dopłata do okularów, paczki dla dzieci, świąteczne dodatki do pensji, pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatkowe ubezpieczenie)
 • Dofinansowanie karty MultiSport

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać z tytułem Inżynier systemów na adres e-mail: kariera@zetorzeszow.pl kariera@zetorzeszow.pl

 

Dokumenty powinny zawierać klauzulę:
Stosownie do art. 6 pkt.1 lit. a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 55, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Administratorem danych osobowych jest ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do momentu jej zakończenia lub cofnięcia zgody.

Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).