Inżynier ds. inteligentnych systemów planowania produkcji

Inżynier ds. inteligentnych systemów planowania produkcji

Miejsce pracy: Rzeszów i/lub teren kraju

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Uczestniczenie w wyznaczonych projektach IT z zakresu Produkcja 4.0.
 • Wspieranie zespołu technicznego podczas wdrażania projektów dotyczących procesów produkcyjnych, maszyn i infrastruktury.
 • Udział w badaniu i analizie przebiegu procesów produkcyjnych u klienta.
 • Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie Produkcja 4.0 (moduły systemu: MES, ESB, APS)
 • Tworzenie i utrzymywanie wdrożonego systemu produkcyjnego w zakresie harmonogramowania i optymalizacji procesu produkcyjnego.

Czego od Ciebie będziemy oczekiwać:

 • Wyższego wykształcenia technicznego z obszaru szeroko pojętej informatyki/automatyki
 • Minimum 2-3 letniego doświadczenia w pracy w obszarach wymienionych poniżej
 • Wdrażania i/lub projektowania oprogramowania przy użyciu metod rozpoznawania wzorców,
 • Uczenia maszynowego do zaawansowanej analizy danych w środowisku produkcyjnym.
 • Dobra znajomość: języka C#, platformy .NET Framework, frameworka ASP.NET MVC, baz danych: MySQL, PostgreSQL, MS SQL oraz algorytmiki, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów do szeregowania zadań.
 • Umiejętności pracy w zespole, tworzenia i pracy z dokumentacją. Sumienności, samodzielności i stanowczości w realizacji powierzonych obowiązków

Co będzie Twoim dodatkowym atutem:

 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w miejscu pracy.
 • Doświadczenie w optymalizacji algorytmów i aplikacji.
 • Wiedza z zagadnień doskonalenia procesu produkcji.
 • Znajomość bazy Oracle

Co Tobie oferujemy:

 • Ciekawą pracę w młodym ale doświadczonym zespole
 • Szkolenia specjalistyczne (certyfikacje + egzamin)
 • Możliwość rozwoju zawodowego (określenie indywidualnej ścieżki kariery)
 • Poznawanie najnowszych technologii rynku IT (dostęp do najnowszego sprzętu i aplikacji)
 • Wynagrodzenie adekwatne do włożonej pracy i jej efektów
 • Pakiet socjalny (dopłaty do wycieczek, wyjazdy integracyjne, dopłata do okularów, paczki dla dzieci, świąteczne dodatki do pensji, pożyczki ze środków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, dodatkowe ubezpieczenie)
 • Dofinansowanie karty MultiSport

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać z tytułem Inżynier ds. inteligentnych systemów planowania produkcji na adres: kariera@zetorzeszow.pl

Dokumenty powinny zawierać klauzulę:
Stosownie do art. 6 pkt.1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 55, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Administratorem danych osobowych jest ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do momentu jej zakończenia lub cofnięcia zgody.

Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).