Administrator ISP

Miejsce pracy: RzeszówD

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • zarządzanie siecią ISP, (utrzymanie i projektowanie)
 • instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • administracja routerem BGP
 • zarządzanie siecią GPON
 • zarządzanie bezpieczeństwem sieci
 • zarządzanie usługami IPTV (multicast), VOIP,
 • administracja systemem Linux (CentOS, Ubuntu, Debian).
 • modernizacja i diagnostyka istniejącej infrastruktury
 • wsparcie techniczne klientów kluczowych

Czego od Ciebie będziemy oczekiwać:

 • co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy z klientami,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • praca w zespole,
 • znajomość języka angielskiego min. w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wiedza wymagana na stanowisku pracy

 • konfigurowanie protokołów sieci w warstwie 2 i warstwie 3 (VLAN, STP, OSPF, PIM, BGP, QoS, LACP, ACL Policy i inne),
 • zarządzanie siecią opartą na technologii światłowodowej GPON (OLT/ONT),
 • umiejętność projektowania sieci PON
 • zarządzanie urządzeniami firewall z użyciem protokołów i usług jak: IPS, IDS, SSL VPN, firewall policy

Mile widziane:

 • Znajomość virtualizacji VMWare oraz proxmox
 • Znajomość rozwiązań firewall sprzętowych (CISCO, FORTINET), i programowych (PFSense)
 • doświadczenie w projektowaniu i uzgadnianiu tras kablowych
 • Znajomość sieci bezprzewodowych (2,4GHz, 5GHz, radiolinie)
 • zarządzanie siecią ISP,
 • zarządzanie usługami IPTV, VOIP,
 • administracja systemem Linux (CentOS, Ubuntu, Debian).

Czego od Ciebie będziemy oczekiwać:

 • co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy z klientami,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • praca w zespole,
 • znajomość języka angielskiego min. w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wiedza wymagana na stanowisku pracy

 • konfigurowanie protokołów sieci w warstwie 2 i warstwie 3 (VLAN, STP, OSPF, BGP, QoS, LACP, ACL Policy i inne),
 • zarządzanie siecią opartą na technologii światłowodowej GPON (OLT/ONT),
 • zarządzanie urządzeniami firewall z użyciem protokołów i usług jak: IPS, IDS, SSL VPN, firewall policy, APT.

Co Tobie oferujemy:

 • Ciekawą pracę w młodym ale doświadczonym zespole
 • Szkolenia specjalistyczne (certyfikacje + egzamin)
 • Możliwość rozwoju zawodowego (określenie indywidualnej ścieżki kariery)
 • Poznawanie najnowszych technologii rynku IT (dostęp do najnowszego sprzętu i aplikacji)
 • Wynagrodzenie adekwatne do włożonej pracy i jej efektów
 • Dostęp do produktów i usług Firmy po preferencyjnych cenach (abonament telefoniczny, dostęp do Internetu i telewizji, sprzęt komputerowy)

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać z tytułem Inżynier wsparcia na adres: kariera@zetorzeszow.pl

Dokumenty powinny zawierać klauzulę:
Stosownie do art. 6 pkt.1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 55, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Administratorem danych osobowych jest ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do momentu jej zakończenia lub cofnięcia zgody.

Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).